PROJEKTY

STIMO Sp. z o.o. informuje o podziale Spółki

Zarząd spółki Stimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie, adres: ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 6, 38-400 Krosno, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy wRzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000728913, NIP: 6842508653, REGON: 180253193, posiadającej kapitał zakładowy60.000,00 zł (,,Spółka Dzielona"),udostępnia do publicznej wiadomości zgodnie z art. 535 § 3 zd. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.18 z późn. zm.). („k.s.h.”) Plan Podziału Spółki z dnia 6 lutego 2024 r.

Planowany podział Spółki Dzielonej nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. przez przeniesienie części składników majątku Spółki Dzielonej, obejmującej część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej tj. przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego wraz z pracownikami oraz składnikami majątku niezbędnymi doprowadzenia działalności gospodarczej we wskazanym wyżej zakresie, na spółkę Stimo.Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie, adres: ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 6, 38-400 Krosno, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XIIWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000658100, NIP:6842645249, REGON: 366312173, kapitał zakładowy 5.000,00 zł.

Planpodziału wraz z załącznikami znajduje się w poniższych plikach.

Oświadczenie wspólników

Plan podziału

Uzgodnienie

Załącznik nr1

Załącznik nr2

Załącznik nr3

Załącznik nr4

Załącznik nr4b

Załącznik nr4c

Załącznik nr4d

Załącznik nr5c

Załączniki nr5a-5j

No items found.

Kontakt z nami

nasz dział obsługi klienta
chętnie odpowie na Państwa pytania

13 420 10 30

formularz kontaktowy