PROJEKTY

STIMO SP. Z O.O. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia

Dostawa i instalacja specjalistycznego sprzętu IT oraz oprogramowania Centrum Usługowego DATA CENTER w ramach zadania pn.: „Instalacja specjalistycznego sprzętu IT oraz oprogramowania DATA CENTER” prowadzonego w związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnych technologii i usług wspierających procesy zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną, poprzez budowę DATA CENTER wraz z zapleczem serwisowym oraz administracyjno-biurowym”

w ramach Działania: 1.4 Wsparcie MŚP
Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Typ projektu: Rozwój MŚP
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020

Poniżej publikujemy dokumentację związaną z powyższym zapytaniem ofertowym:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Wykaz dostaw
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Wzór umowy
Zapytanie ofertowe

No items found.

Kontakt z nami

nasz dział obsługi klienta
chętnie odpowie na Państwa pytania

13 420 10 30

formularz kontaktowy