Design

Stimo sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia

Dostawa i instalacja specjalistycznego sprzętu IT oraz oprogramowania Centrum Usługowego DATA CENTER w ramach zadania pn.: „Instalacja specjalistycznego sprzętu IT oraz oprogramowania DATA CENTER” prowadzonego w związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnych technologii i usług wspierających procesy zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną, poprzez budowę DATA CENTER wraz z zapleczem serwisowym oraz administracyjno-biurowym”.

w ramach Działania: 1.4 Wsparcie MŚP
Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Typ projektu: Rozwój MŚP
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020

Poniżej publikujemy dokumentację związaną z powyższym zapytaniem ofertowym:

Ogłoszenie opublikowane: 16 Czerwca 2020

Lista podmiotów, które złożyły oferty wraz z uzyskaną punktacją i datą wpływu:

  • TRECOM Wrocław Sp. z o.o., 02-908 Warszawa, ul. Czyżewska 10.
  • Liczba uzyskanych punktów: 100. Data wpływu oferty: 08.06.2020 r.

Wybrany Wykonawca: TRECOM Wrocław Sp. z o.o., 02-908 Warszawa, ul. Czyżewska 10.
Cena oferty: 719 452,31 zł netto, 884 926,34 zł brutto.

Więcej aktualności

Kontakt z nami

nasz dział obsługi klienta
chętnie odpowie na Państwa pytania

13 420 10 30

formularz kontaktowy