Konferencja podsumowująca realizację projektu w Gminie Zagórz

6 maja 2015 r. w Gimnazjum w Zagórzu odbyła się konferencja podsumowująca zakończenie projektu pn.: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Zagórz”. W trakcie spotkania, przeprowadzono krótką prezentację na temat wykorzystanych technologii, którą przedstawił Piotr Długosz Dyrektor Generalny STIMO – głównego…

Konferencja podsumowująca realizację projektu

Dnia 25 września 2014 r w Auli Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach miała miejsce konferencja podsumowująca zakończenie projektu: „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot”. We współpracy z Zamawiającym i Spółką…

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi

Kolejne wdrożenie technologii LTE przez naszą spółkę. Tym razem z najnowszych technologii telekomunikacyjnych będzie korzystać Miasto Czeladź na Śląsku. W marcu zakończyliśmy budowę sieci szerokopasmowej w oparciu o technologię LTE dla Miasta Czeladź w ramach projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego…

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Zagórz

Na mocy Umowy zawartej z Gminą Zagórz – STIMO zaprojektuje i wybuduje sieć szerokopasmową w technologii światłowodowej i LTE, a ponadto: dostarczy 210 laptopów dla szkół, bibliotek, świetlic środowiskowych i innych jednostek podległych Gminie, zapewni szerokopasmowy Internet dla 41 jednostek…

Pierwsze na świecie LTE dla sektora publicznego

  W społeczeństwie informacyjnym szybka komunikacja w czasie rzeczywistym jest warunkiem sukcesu w biznesie. Bazując na wieloletnim doświadczeniu we wdrożeniach sieci bezprzewodowych dla rynku operatorskiego, HUAWEI opracowało szereg innowacyjnych rozwiązań bezprzewodowych dedykowanych sektorowi Enterprise – administracji publicznej, sektorowi transportowemu, energetycznemu…