Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi

Kolejne wdrożenie technologii LTE przez naszą spółkę. Tym razem z najnowszych technologii telekomunikacyjnych będzie korzystać Miasto Czeladź na Śląsku. W marcu zakończyliśmy budowę sieci szerokopasmowej w oparciu o technologię LTE dla Miasta Czeladź w ramach projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP”. Projekt obejmował budowę stacji bazowych eNodeB LTE, instalację multimedialnych kiosków informacyjnych oraz sieci tzw. HotSpot’ów.
Dziękujemy Miastu Czeladź oraz naszym partnerom biznesowym za efektywną i owocną współpracę.