Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy – ZAKOŃCZONE!

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy”.

W ciągu zaledwie 281 dni kalendarzowych kompleksowo zrealizowaliśmy zadanie obejmujące:

  • opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przygotowanie projektów budowlanych dla masztów i wież, oraz  uzyskanie stosowanych pozwoleń
  • budowę masztów, wież i antenowych konstrukcji wsporczych dla sieci szkieletowej, dystrybucyjnej i węzłów dostępowych
  • budowę infrastruktury pasywnej w jednostkach podległych
  • uruchomienie na terenie Gminy 20 punktów dostępowych do sieci Internet w standardzie 802.11agn MIMO
  • wyposażenie i uruchomienie Głównego Węzła Dystrybucyjnego sieci zaopatrzonego w nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii sieciowych, wirtualizacyjnych, backupu, zarządzania i monitorowania
  • podłączenie beneficjentów końcowych do sieci Internet za pośrednictwem nowowybudowanej infrastruktury
  • dostawę, instalację i uruchomienie 55 zestawów komputerowych dla beneficjentów projektu
  • dostawę, instalacją i uruchomienie 90 zestawów komputerowych i drukarek dla jednostek podległych
  • opracowanie dokumentacji technicznej powykonawczej i szkolenie administratorów.

Przedstawicielom Zamawiającego zaangażowanym w realizację projektu, oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Mrozy dziękujemy za merytoryczną współpracę i życzliwość.

Na podstawie odrębnego postępowania i zawartej Umowy, będziemy pełnić funkcję Operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej do 31.12.2015r.