Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieliczka

Dnia 19 czerwca 2013r. w wielickim magistracie w obecności przedstawicieli obydwu Stron, została zawarta Umowa pomiędzy Gminą Wieliczka a naszą Spółką, której przedmiotem jest realizację zadania pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Wieliczka”.

Kontrakt obejmuje:

  • rozbudowę infrastruktury sieci Internetowej
  • dostawę i instalację sprzętu komputerowego dla gospodarstw domowych i jednostek podległych Gminie
  • przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla beneficjentów projektu
  • świadczenie usług dostępu do Internetu i pełnienie zadań operatora wykonawczego przez okres 36 miesięcy.

Wartość zamówienia przekracza kwotę 3mln pln.

Termin zakończenia realizacji Umowy: 31.12.2015r.