Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwieńsk

Dnia 4 listopada 2013r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerwieńsk został podpisany protokół odbioru końcowego dla projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, realizowanego na podstawie Umowy z dnia 20.06.2012r.

W ciągu 460 dni kalendarzowych zrealizowaliśmy zadanie obejmujące:

  • opracowanie dokumentacji projektowej (projektów wykonawczych i budowlanych) dla infrastruktury sieci szerokopasmowej
  • budowę wież strunobetonowych oraz masztów antenowych
  • przygotowanie infrastruktury teletechnicznej w obiektach gminnych
  • budowę hierarchicznej sieci transmisyjnej (radiolinie cyfrowe, stacje bazowe WiMAX, system WLAN MiMo)
  • uruchomienie Głównego Węzła Dystrybucji, oraz Centrum Zarządzania siecią
  • dostawę i instalację 171 zestawów komputerowych dla Beneficjentów projektu, oraz przyłączenie ich do gminnej sieci szerokopasmowej
  • przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla Beneficjentów projektu
  • wykonanie działań związanych z promocją projektu zgodnie z wymaganiami

Pomimo bardzo szerokiego zakresu rzeczowego, dużej złożoności wykonywanych zadań i napiętego harmonogramu – wszystkie prace zostały wykonane starannie, terminowo i z zachowaniem wymaganych przepisów. Wartość zamówienia przekroczyła kwotę 3,6 mln PLN.

Czerwieńsk
Czerwieńsk
Czerwieńsk
Czerwieńsk
Okazją do podsumowania i przedstawienia korzyści z oddanej do użytku inwestycji były zorganizowane w Czerwieńsku i Nietkowicach konferencje dla Beneficjentów projektu, w których udział wzięli także znamienici goście – przedstawiciele Województwa Lubuskiego, Starostwa Zielonogórskiego, Rady Miejskiej w Czerwieńsku, oraz sąsiadujących Gmin.