Miasto Czeladź leży w północno-wschodniej części województwa śląskiego, w obszarze miast składających się na Aglomerację Katowicką (Górnośląski Okręg Przemysłowy). Powierzchnia miasta wynosi ok. 1640 ha, a liczba mieszkańców wynosi ok. 33 500 (dane z 2010 r.).

W związku z realizacją projektu wykonano:

Elementy te, nie stanowią jednie efektu wizerunkowego dla miasta, ale realnie przekładają się na ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego i prowadzą do budowy oraz kształtowania społeczeństwa informacyjnego – otwartego, mobilnego, umiejętnie wykorzystującego nowe technologie w rozwoju społeczno-gospodarczym.