Gmina Kłaj to gmina wiejska w powiecie wielickim, w województwie małopolskim. Zajmuje powierzchnię 8262 ha z czego ok. połowę stanowią lasy Puszczy Niepołomickiej. Ze względu na położenie i ukształtowanie gmina jest zaliczana do najmniej skażonych w woj. małopolskim, i znalazła się w czołówce gmin polskich szczególnie dbających o ochronę środowiska przyrodniczego.

Dzięki zrealizowanej inwestycji, 70 gospodarstw domowych otrzymało sprzęt komputerowy z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Dzięki wybudowanej infrastrukturze, świadczone są również usługi transmisji danych oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 157 dostarczonych komputerów – zainstalowanych w 13 Jednostkach Podległych. Z Internetu mogą korzystać szkoły, przedszkola, świetlice i wiele innych jednostek.