Na zlecenie firmy Glasmark Sp. z o.o. z Krosna wykonaliśmy uniwersalną, wielousługową i centralnie zarządzalną infrastrukturę sieciową, przeznaczoną do integracji danych, głosu i obrazu, poprzez zapewnienie obsługi terminali bezprzewodowych i stacji komputerowych, a także transmisji danych z monitoringu wizyjnego IP oraz systemu telefoni.
Dodatkową korzyścią dla inwestora było wdrożenie kompletnego rozwiązania, realizującego dostęp gościnny do sieci dla osób odwiedzających oraz firm partnerskich. Dzięki temu przedsiębiorstwo może w pełni kontrolować poziom dostępu do własnej sieci, zmniejszać lub nawet eliminować konieczność wsparcia działów IT dla personelu oraz utrzymywać ruch gościnny – bezpiecznie odseparowany od zasobów wewnętrznych.

Do projektowania sieci bezprzewodowych wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie wspomagające dobór odpowiedniej ilości i optymalnego rozmieszczenie punktów dostępowych sieci, przez co zasięg budowanej przez nas infrastruktury jest zgodny z wymaganiami Klientów.