Konferencja podsumowująca realizację projektu w Gminie Zagórz

herb-zagorz6 maja 2015 r. w Gimnazjum w Zagórzu odbyła się konferencja podsumowująca zakończenie projektu pn.: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Zagórz”. W trakcie spotkania, przeprowadzono krótką prezentację na temat wykorzystanych technologii, którą przedstawił Piotr Długosz Dyrektor Generalny STIMO – głównego wykonawcy projektu. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, Ernest Nowak osobiście wręczył komputery 100 beneficjentom projektu.