Budowa sieci szerokopasmowej na terenie województwa podkarpackiego przez firmę Stimo

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

Informujemy, że na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-18-166/13-00 firma STIMO Niedzielski Sp. J. realizuje projekt pod nazwą:
„Budowa sieci szerokopasmowej na terenie województwa podkarpackiego przez firmę Stimo”
w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

W ramach projektu wybudowana zostanie infrastruktura sieciowa składająca się z 62 węzłów dostępowych na terenie wybranych miejscowości powiatów: brzozowskiego, jasielskiego i krośnieńskiego, zaś 463 gospodarstwa domowe użytkowników końcowych zostanie wyposażonych w stacje klienckie z dostępem do szerokopasmowego Internetu.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta,
tel. 13 420 10 30, lub e-mail: biuro@stimo.pl

  • Całkowita wartość projektu: 1 892 163,12 PLN
  • Kwota dofinansowania UE: 915 314,68 PLN
  • Okres realizacji: od 01.07.2014 r. do 31.12.2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


ue_stimo


Budowa sieci szerokopasmowej na terenie województwa dolnośląskiego, opolskiego przez firmę Stimo

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

Informujemy, że na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-02-104/13-00 firma STIMO Niedzielski Sp. J. realizuje projekt pod nazwą:
„Budowa sieci szerokopasmowej na terenie województwa dolnośląskiego, opolskiego przez firmę Stimo” w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

W ramach projektu wybudowana zostanie infrastruktura sieciowa składająca się z 36 węzłów dostępowych na terenie wybranych miejscowości powiatów: ząbkowickiego i nyskiego, zaś 350 gospodarstw domowych użytkowników końcowych zostanie wyposażonych w stacje klienckie z dostępem do szerokopasmowego Internetu.

  • Całkowita wartość projektu: 1 322 418,61 PLN
  • Kwota dofinansowania UE: 548 319,90 PLN
  • Okres realizacji: od 01.05.2014 r. do 31.12.2015 r.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta, Tel. 13 420 10 30, lub e-mail: biuro@stimo.pl

„Budowa sieci szerokopasmowej na terenie województwa dolnośląskiego, opolskiego przez firmę Stimo”
w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013


ue_stimo