Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Zagórz

Na mocy Umowy zawartej z Gminą Zagórz – STIMO zaprojektuje i wybuduje sieć szerokopasmową w technologii światłowodowej i LTE, a ponadto:

  • dostarczy 210 laptopów dla szkół, bibliotek, świetlic środowiskowych i innych jednostek podległych Gminie,
  • zapewni szerokopasmowy Internet dla 41 jednostek na terenie Gminy,
  • wyposaży 37 gospodarstw domowych w zestawy komputerowe wraz z dostępem do szerokopasmowego Internetu,
  • przeprowadzi szkolenia komputerowe dla 537 beneficjentów.
  • obejmie wsparciem technicznym beneficjentów projektu, zapewniając opieką serwisową i gwarancyjną w zakresie dostarczonych produktów i rozwiązań.

Zamówienie o wartości przekraczającej 6mln PLN jest realizowane w ramach projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Zagórz”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.