Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Zagórz

Na mocy Umowy zawartej z Gminą Zagórz – STIMO zaprojektuje i wybuduje sieć szerokopasmową w technologii światłowodowej i LTE, a ponadto: dostarczy 210 laptopów dla szkół, bibliotek, świetlic środowiskowych i innych jednostek podległych Gminie, zapewni szerokopasmowy Internet dla 41 jednostek…