STIMOkopter w akcji

Tym razem STIMOkopter, który na codzień zbiera dane przestrzenne i wykonuje specjalistyczne pomiary dla naszego zespołu technicznego, zarejestrował wyjątkowej urody zimę na pogórzu karpackim. I nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, iż… zdjęcia zarejestrowano wiosną 2013r 🙁…

Sieć szerokopasmowa w Gminie Białe Błota

Miło nam poinformować, iż spośród 4 ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – propozycja przygotowana przez STIMO zdobyła największą ilość punktów. W najbliższych miesiącach, nasza Spółka zaprojektuje i wybuduje szerokopasmową sieć transmisyjną, oraz wyposaży 70 beneficjentów w komputery przenośne, drukarki…