Zakończenie realizacji projektu POIG 8.4 pn

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu POIG 8.4 pn.: Budowa infrastruktury informatycznej umożliwiającej udostępnianie usług szerokopasmowego Internetu ostatecznym użytkownikom. „Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego…